Velkommen til sitet for Thai Ridgeback Dog

Arun Dow 7 mths. Tika 8 years (rip)
free counters

Formål / Purpose

  • at udbrede kendskabet til denne fantastiske hundrace,
  • at informere og vejlede de som måtte overveje at åbne familien for en hund af denne race
  • og ikke mindst at gøre oplysningerne tilgængelige.

 Velkommen

 

  •  to widen the knowledge of this amazing breed,
  • to inform and guide those who might concider adopting a dog of this breed into their family
  • and last but not least, making the information accessable

Welcome

 

Startet medio 07/2012 - Fortsat under opbygning